Çocuklarda Diş Tedavisi Nasıl Olmalıdır?

Çocuklarda Diş Tedavisi Nasıl Olmalıdır?

Kalıcı bir ağız ve diş sağlığı, sadece yetişkinlikte edinilen birtakım doğru alışkanlıklarla kazanılmaz. Ağız hijyeninin görmezden gelindiği, düzenli diş bakımının ihmal edildiği, mevcut diş problemlerinin çözümünün ertelendiği bir çocukluk döneminin size, yetişkinlikte son derece problemli bir ağız ve diş sağlığı olarak dönmesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla ağız ve diş sağlığının korunması, insanın tüm ömrünü içine alan uzun ve hassas bir süreç olarak tarif edilebilir.

Ömür boyu sağlıklı ve estetik görünüme sahip dişlerle yaşamanın yolu çocuklarda diş bakımı konusuna ciddiyetle eğilmekten geçer. Çocuk yaşlarda kazanılan bakım alışkanlıkları sayesinde dişler sağlam bir zeminde gelişecektir. Düzenli fırçalama, diş ipi kullanımı ve düzenli hekim kontrolleri çocuklara, henüz küçük yaşlarda kazandırılması gereken alışkanlıklar arasında yer alır. Bu noktada çocuklarda diş hekimi korkusu meselesine ayrı bir parantez açmak faydalı olacaktır.

Diş Hekimi Korkusu

Toplumumuzda çocuklar arasında diş hekimi korkusu sıklıkla karşılaşılan bir durum gibi gözükse de söz konusu korkunun altında büyük oranda tatsız bir deneyimin varlığından bahsetmek mümkündür. Bir başka deyişle çocuk, diş doktoruyla yaşadığı kötü ve can sıkıcı bir tecrübe neticesinde bu korkuya kapılabilmektedir. Diş hekimi korkusu oluşmasının bir diğer yaygın sebebi ise çocukların özellikle aile içinde doktorla korkutulması eğilimidir. Çocuğu yapmaması gereken herhangi bir davranıştan uzak tutmak için onu doktorla, özellikle de diş doktoruyla tehdit etmek ne yazık ki toplumumuzda yaygın olarak görülen, yanlış bir uygulamadır. Bu şekilde çocuk, henüz hiçbir tecrübesi olmasa dahi bilinç dışında diş doktorundan ürkemeye başlamaktadır.

Halbuki erken yaşlardan itibaren, görünürde hiçbir ağız ve diş problemi olmasa dahi diş hekimine düzenli ziyarette bulunan çocuklarda bu türden korkuların hiç oluşmadığı bilinmektedir. Burada önemli olan alanında uzman bir pedodontistten destek almak ve çocuğun diş hekimiyle iyi bir ilişki kurmasına yardımcı olmaktır. Bu sayede çocuğun gelecekteki olası ağız ve diş sağlığı problemleri hem erkenden teşhis edilebilmekte ve hem de bu çocuklar için çok daha rahat ve problemsiz tedavi süreçleri mümkün olabilmektedir.

Tedavi Ne Zaman Başlamalıdır?

Çocuk diş sağlığı ile ilgili bir başka çok merak edilen soru ise “Çocuklarda diş tedavisi ne zaman başlamalıdır?” sorusudur. Bu sorunun cevabı çocuğun ilk diş hekimi ziyaretiyle belirlenebilir. Bebekler ilk dişini çıkarmaya başladığı gün ilk diş hekimi ziyaretine gidebilirler. Bebeklik çağından itibaren düzenli diş kontrolüne giden çocuklarla ilgili ihtiyaç duyulan her türlü tedavi geç kalınmadan ve sorunsuzca hayata geçirilebilmektedir.

WhatsApp Hızlı İletişim