Estetik Diş Hekimliği

Estetik Diş Hekimliği

Estetik diş hekimliği, gelişen teknoloji ile birlikte günümüzde kullanılırlığı artarak önem kazanan bir alan haline gelmiştir. Sosyal medya ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, insanların estetik görünümlerine daha fazla özen göstermelerine neden oldu.

Estetik açıdan güzel görünme özdeğer ve özsaygı ile de ilgili olduğu için diş ve çene yapısındaki estetik olmayan sorunların giderilmesi bireyin yaşamda kendisini daha iyi ifade edebilmesi açısından son derece önemlidir.

Günümüzde hastaların çene, ağız ve yüzlerinde bulunan estetik sorunlar öncelikle bilgisayar ortamında düzenlenmekte böylece hasta kendisinde ne gibi değişiklikler olacağını kalıcı değişiklikler yapılmadan görme ikanı bulmaktadır. Estetik diş hekimliği, bilgisayar teknolojisinin de uygulanması ile büyük aşamalar katetmiş, hastaların kendilerinde bir değişiklik yapılmadan önce gerekli düzenlemeleri talep etme imkanı ortaya çıkmıştır.

Estetik Diş Hekimliği ve Kullanılan Yöntemler

Estetik diş hekimliğinde hangi yöntemler kullanılır?

  • Kompozit dolgu
  • Porselen diş kaplamaları
  • Zirkonyum porselen kaplamalar
  • Metal destekli kaplamalar
  • Lamina porselen kaplamalar
  • Adeviz sistemler

Bu saydığımız uygulamalar konulan teşhise göre en iyi sonucu alabilmek amacıyla tercih edilmektedir. Yöntemlerden ksıaca bahsedecek olursak,

Adeviz Sitemler

Dişte meydana gelen,

  • Kırık ve çatlaklar,
  • Diş aralarındaki boşlukların doldurulması gerektiğinde,
  • Aşınmaya maruz kalan dişlerin onarılması,

gibi durumlarda uygulanmaktadır.

Kompozit Dolgu Yöntemi

Kompozit dolgular, geçmişte dişlerin doldurulmasında kullanılan amalgam dolguların yerini almıştır. Kompozit dolgular diş yapısına ve rengine uygun olmaları nedeni ile tercih edilmektedirler. Estetik açıdan amalgam dolgulara göre tercih edilmektedirler.

Porselen Diş Kaplamaları

Porselen diş kaplamaları diş yapısının bozulması, kırılması veya aşırı renk kaybının önüne geçmek amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Diş yüzeyi porselenle kaplanarak diş yüzeyindeki estetik sorunlar giderilirmiş olur.

Zirkonyum Porselen Kaplamalar

Estetik diş alanında yaşanan gelişmeler sonrası en çok tercih edilen yöntemlerden biri haline gelmiştir. Zirkonyum diş yapısı üzerine porselen kaplama yapıldığı için hem dayanıklı hem de doğal diş görünümüne en yakın görünüm elde edilmektedir. Estetik diş hekimliği zirkonyum kullanımı ile büyük aşama katetmiştir.

Metal Destekli Kaplamalar

Porselen her ne kadar dayanıklı bir malzeme olsa da kırılgan bir yapıya sahiptir ve metal destekler porselenin kırılganlığını azaltmak için kullanılmaya başlamıştır.

WhatsApp Hızlı İletişim