Klinik Artı | Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

Kanal Tedavisi (Endodonti)

Sefaköy_kanal_tedavisi, küçükçekmece implant, küçükçekmece diş beyazlatma, küçükçekmece şeffaf plak, küçükçekmece ortodonti, küçükçekmece diş hekimi, küçükçekmece diş kliniği, sefaköy diş hekimi, sefaköy diş kliniği, küçükçekmece ortodonti doktoru, sefaköy ortodonti doktoru

Endodonti (Kanal Tedavisi)

Diş hekimliğinin temel amacı dişlerin ağızda tutularak hastanın çiğneme fonksiyonunun devamlılığını sürdürmektir. Dişlerin ağız içinde görülen kısımları kuron, çene kemiği içinde kalan kısımları ise kök olarak adlandırılır. Dişlerin kuron kısımları dişeti ile çevrelenmiştir. Dişler sert ve yumuşak dokulardan oluşurlar. Dişin kuron kısmındaki sert dokular, dış yüzeydeki mine ve onun altında yer alan dentin dokusudur. Kök kısmı ise, dışta sement ve altında yine dentin dokusu ile örtülüdür. Kanal tedavisi için gelen hastalarımıza uzman doktorlarımız ve çalışanlarımız ile hizmet vermekteyiz. Teknolojik yenilikler kullanılarak doktorlarımızın tecrübesine tecrübe katmaktayız.

sefaköy_kanal_tedavisiMine, sement ve dentinden oluşan bu sert doku kompleksi; içinde damar ve sinirleri bulunduran bağ dokusundan oluşan bir boşluğu çevreler. Bu boşluğa pulpa boşluğu, içinde yer alan bağ dokusuna pulpa adı verilir. Pulpa, dişin gelişiminden, beslenmesinden ve savunmasından sorumlu, dişe canlılık veren dokudur.

Pulpa, çeşitli nedenlerle iltihaplanabilir veya mikroorganizmaların yerleşmesiyle enfekte olabilir. Bu durumda, pulpa dokusunun çıkartılarak kanal boşluğunun temizlenmesi, şekillendirilmesi ve doku dostu kanal dolgu maddeleri ile doldurulması gerekir. Bu işlemler bütünü, kanal tedavisi olarak tanımlanır.

Pulpa Dokusu Nasıl İltihaplanır veya Enfekte Olur?

Bakteriler, pulpa hastalıklarında temel etkendir. Her insanın ağzının içerisinde bakteri mevcuttur ve bunlar normal şartlarda herhangi bir zarar vermezler. Fakat bazıları şeker içeren yiyecek ya da içecekleri metabolize ederek asit çıkarırlar. Bu asitler de, mine ve dentine zarar verir. Bu şekilde oluşan çürükler tedavi edilmeden bırakıldığında, bakteriler dentinin altındaki pulpa dokusuna kadar ilerleyerek, iltihaplanmasına neden olurlar.

kücükcekmece_kanal_tedavisi

Pulpaya zarar veren diğer bir etken, dişin travmaya maruz kalmasıdır. Dişe gelen şiddetli bir darbe sonucu kan dolaşımı kesilebilir ve böylece pulpa dokusu zamanla canlılığını kaybeder. Yine dişe gelen kronik travmalar da (yüksek yapılmış restorasyonlar, diş sıkmaya/gıcırdatmaya bağlı travmalar) pulpanın iltihaplanmasına veya canlılığını kaybetmesine neden olabilir. Kanal tedavisi işlemlerinde tedaviler, uzman kadrolar tarafından ilçe ve tüm İstanbul için Klinik Artı tarafından verilmektedir.

Pulpayı tehdit eden bir diğer faktör de, dişin çevresinde uzun süredir tedavi edilmemiş periodontal (dişeti ve çevresi) hastalığın bulunmasıdır. Bakteriler dişeti cebi yoluyla kök yüzeyine açılan minik yan kanallardan dişin pulpasına zarar verebilir.

Dişe Kanal Tedavisi Yapılmasını Gerektiren Nedenler Nelerdir?
 • Derin çürükler, daha önceden yapılmış olan dolgular veya kuron protezleri (kaplamalar) altında tekrar eden çürükler,
 • Dişlere dolgu veya kuron yapılması sonrasında hastanın şikayetlerinin geçmemesi,
 • Darbe sonucunda dişlerde oluşan kuron/kök kırıkları,
 • Hastanın çiğneme alışkanlıkları veya diş gıcırdatma gibi fonksiyon dışı hareketler sonucunda diş pulpalarının hasar görmesi,
 • İlerlemiş dişeti hastalıkları veya dişeti operasyonları sonrasında pulpa hasarı,
 • Pulpanın canlılığını kaybettiğinin belirlenmesi,
 • Çapraşık dişlerin protetik restorasyonunda
 • 20 yaş dişi çekimi veya çene kemiği içindeki büyük kistlerin çıkartılması sırasında da, komşu dişlere kanal tedavisi yapılması gerekebilir.
Kanal Tedavisi Yapılmasını Gerektiren Şikâyetler Nelerdir?
 • Dişte kendiliğinden görülen ağrı,
 • Geceleri artan ve ağrı kesicilerle bile geçmeyen ağrı,
 • Soğuk, sıcak veya dişe temas gibi bir dış etkenle tetiklenen ağrının uzun süre devam etmesi,
 • Dişin etrafında, dişetinde ve/veya ilgili lenf bezlerinde görülen şişlik,
 • Dişin enfekte olması sonucu oluşan fistül veya dişte renkleşme.

Bununla birlikte, canlılığını kaybeden dişler herhangi bir şikayete neden olmayabilir. Bu durum, kanal tedavisi ihtiyacının olmaması olarak algılanmamalıdır.

Kanal Tedavisinin Aşamaları Nelerdir?

Kanal tedavisi ortalama 1 saat süren bir işlemdir. Bu süreçteki aşamalar sırasıyla;

 1. Dişin ve çevre dokuların bölgesel anestezi ile uyuşturulması,
 2. Dişin çevre dokulardan izole edilmesi,
 3. Kök kanallarına giriş için endodontik kavitenin hazırlanması,
 4. Kök kanalında çalışma uzunluğunun saptanması,
 5. Kök kanalı boşluğunun yeniden şekillendirilmesi,
 6. Kök kanalı boşluğunun temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi,
 7. Kök kanallarının sızdırmaz bir şekilde doldurulması.

Bu işlemde dişten en az 2 adet radyografi alınır. Bazı vakalarda bu sayı artabilir. Dişin canlılığını yitirdiği durumlarda, kanal tedavisi yapılırken dişin şekillendirilip temizlenmesini takiben kök kanallarına antiseptik bir madde uygulanması gerekir.

kanal_tedavisiKanal tedavisi yapılırken ağrı duyulur mu?

Kanal tedavisi ağrıya neden olmaz; aksine ağrının giderilmesi için uygulanır. Kanal tedavisi yapılacak diş ve çevre dokular lokal anestezi ile uyuşturulur. Tedavi sırasında hasta ağrı hissetmez. Bununla birlikte bazı vakıalarda hasta az da olsa rahatsızlık duyabilir. Bu problem yardımcı anesteziler yapılarak kolaylıkla aşılır. Kanal tedavisi işlemlerinde ağrısız ve fazla zaman kaybetmeden çalışmalarımıza hızla devam etmekteyiz. Sizler de randevu işlemlerinde yardım almak için aşağıda bulunan iletişime geç butonuna tıklayın.

Kanal tedavisi için kaç kez gelip gitmem gerekiyor?

Pulpası canlı bir dişte yapılan kanal tedavisinin tek seansta bitirilmesi esastır. Ancak dişin canlılığını yitirdiği, kök ucunda enfeksiyonun olduğu ve kanal tedavisinin tekrar edildiği durumlarda; seans sayısı iki veya daha fazla olabilmektedir.

Kanal tedavisi yapıldıktan sonra ağrı olur mu?

Kanal tedavisi yapılan bir dişin pulpası çıkartılmış olduğundan; soğuk-sıcak gibi dış uyaranlara karşı dişte ağrı oluşması söz konusu değildir. Eğer tedavi öncesinde ilgili dişte ağrı veya iltihap varsa tedaviyi takip eden ilk birkaç günde özellikle çiğneme gibi dişin üzerine baskı gelen durumlarda hafif ağrı hissedilmesi normaldir.

kanal_tedavisi_sefaköyTedavi Sonrasında Hasta Nelere Dikkat Etmelidir?

Kanal tedavisi dişte görülen probleme göre, sıklıkla 1-2 seansta tamamlanır. Tedavi sonrası hastanın ilk 2-3 gün dişinde rahatsızlık hissetmesi olağandır. Hasta diş hekimin tavsiyeleri ışığında ağrı kesici kullanabilir. Bazı vakalarda tedaviye destek olarak hastanın antibiyotik kullanması gerekebilir. Hasta tedavi sonrası normal hayatına dönebilir, bununla birlikte dişteki ve bölgedeki uyuşukluk geçmeden herhangi bir yiyecek yememelidir. Buna ek olarak, dişin üst restorasyonu tamamlanmadan sert besinleri çiğnemekten kaçınmalıdır.

Kanal Tedavisinden Sonra Başka Bir İşlem Yapılması Gerekir Mi?

Kanal tedavisi sonrasında, dişin kuron kısmının kalıcı olarak restore edilmesi gerekir. Dişteki sert doku kaybının tamiri ve dişin tekrar restore edilmesi kanal tedavisinin başarısında anahtar rol oynar. Başarılı bir kanal tedavisi sonrasında, uygun tekniklerle restore edilmiş bir diş hastaya uzun yıllar hatta ömür boyu hizmet edebilir. Bununla birlikte hastanın ağız bakımının yeterli olması gerekliliği unutulmamalıdır.

kanal_tedavisi_küçükçekmeceKanal Tedavisi Yapılan Bir Dişin Ömrü Ne Kadardır?

Kanal tedavisi uygulanmış dişler; uzun yıllar ağızda kalarak, çiğneme fonksiyonunun devamlılığına ve estetiksel anlamda güzel bir görünümün elde edilmesine olanak sağlamaktadır. İyi bir kanal tedavisi yapılan diş, doğru ağız-diş bakımı ile bir ömür boyu kullanılabilir. Tedavi edilen dişte tekrar çürük oluşması riskine karşı düzenli olarak ağız-diş bakımı yapılarak, hekim muayenesi ihmal edilmemelidir.

Kanal Tedavisi Yapılmış Bir Diş Tekrar İltihaplanabilir Mi?

İyi yapılmış kanal tedavilerinde başarı oranı %90-95 civarındadır. Ancak hastanın ağız hijyenine bağlı olarak dişte yeni bir çürüğün oluşması veya dişin dolgusunda kırığın oluşması gibi nedenlerle, kök kanallarının içerisine yeniden bakteri sızıntısının olduğu durumlarda; kök kanallarının tekrar enfekte olması söz konusu olabilir.

Klinik Artı, uzman hekim kadrosu ve son teknolojik cihazlarla hastalarına hizmet vermektedir. Kanal tedavisi ve diğer bütün ağız ve diş sağlığı ihtiyaçlarınız için Klinik Artı’ya başvurabilirsiniz. Kanal tedavisinde ağız ve diş sağlığı konusunda ileride çıkabilecek sorunlara karşı önlemler almalıyız.

WhatsApp Hızlı İletişim